Perfex CRM – B2B – cài đặt sẵn trên Perfex Cloud

5.500.000 25.000.000 

B2B CRM mã nguồn mở tốt nhất Quản Lý Khách Hàng, Dự Án Và Tạo Hóa Đơn Trên Đám Mây

Perfex CRM – Phần mềm mã nguồn mở hàng đầu

Quản Lý Khách Hàng, Dự Án Và Tạo Hóa Đơn Trên Đám Mây

Chỉ 300k/tháng – không giới hạn SỐ NHÂN VIÊN

Perfex CRM – B2B – cài đặt sẵn trên Perfex Cloud