Perfex CRM – B2B – cài đặt sẵn trên Perfex Cloud

Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 15.500.000 ₫.

B2B CRM mã nguồn mở tốt nhất Quản Lý Khách Hàng, Dự Án Và Tạo Hóa Đơn Trên Đám Mây

Perfex CRM – Phần mềm mã nguồn mở hàng đầu

Quản Lý Khách Hàng, Dự Án Và Tạo Hóa Đơn Trên Đám Mây

Perfex CRM – B2B – cài đặt sẵn trên Perfex Cloud
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 15.500.000 ₫. Lựa chọn các phương án