Lưu trữ Danh mục: Perfex CRM

Tối ưu hóa hoạt động bán hàng B2B và giảm chi phí: Cách Maritime Solution Ltd cải thiện hiệu quả với Perfex Cloud

Giới thiệu: MaritimeSolution Ltd là một công ty độc đáo cung cấp sự kết hợp giữa vận hành tàu và dịch vụ đại lý tàu biển. Họ thấu hiểu nhu cầu của các chủ tàu và tận tình tư vấn cho họ những cách tốt nhất để giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt […]

Phần mềm Perfect CRM quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả

Quản lí mối quan hệ khách hàng (CRM) là một chiến lược doanh nghiệp để lựa chọn và quản lí những mối quan hệ khách hàng có giá trị nhất. CRM yêu cầu một nguyên lí về doanh nghiệp khách hàng trung tâm và sự mở rộng để hỗ trợ các quá trình dịch vụ, […]