Showing the single result

Sendy – Phần mềm Amazon Email Marketing 
GIẢI PHÁP EMAIL HOÀN HẢO

Sendy là một ứng dụng bản tin email tự lưu trữ cho phép bạn gửi email hàng loạt qua Amazon Simple Email Service (SES) . Không có lệ phí hàng tháng. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn gửi.

Chỉ từ 100k/tháng

-30%